www.millionbronze.com
เข้าสู่ระบบ | เลือกภาษา

Information

ข้อมูลเจ้าของร้าน

จำหน่ายปลีก-ส่ง รับออกแบบ สั่งทำ โลหะสัมฤทธิ์ งานทองเหลืองทุกประเภท เช่น พระพุทธรูป พระพิฆเนศวร เทพต่าง ๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ระฆัง ระฆังวัด ระฆังโรงเรียน ฆ้อง กระดิ่ง กระพรวน กังสดาล ธูปหอม ธูปแขก กำยาน จากไทย อินเดีย ทิเบต ในราคายุติธรรม เจ้าใหญ่ที1

บทความที่น่าสนใจ

หมวดสินค้าทั้งหมด

อานิสงส์ของการถวายระฆัง [เขียนเมื่อ : 2019-01-10]

อานิสงส์ของการถวายระฆัง

               ส่งผลให้เกิดภพชาติใดจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทุกสารทิศ ไปไหน ก็มีคนรู้จักเคารพนับถือ ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็จะเจริญก้าวหน้าเป็นผู้มีวาจาดังกังวาน และคำพูดศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่น่าเกรงขาม น่าเชื่อถือน่าเคารพ ยังส่งผลให้ติดต่อค้าขายเจรจาดีมากมีความจำเป็นเลิศ อายุยืนยาว  

               การสร้าง ถวายระฆัง ซึ่งเป็นถาวรวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกาศศาสนา ก็เป็นการจรรโลงสืบทอดพระศาสนาเหมือนกันอานิสงส์ทำให้เป็นคนมีชื่อเสียง เกียรติยศขจรไปไกล  มีคนนับหน้าถือตานำส่งทั้งในชาตินี้และชาติหน้าต่อๆไปด้วย

               แก้กรรมให้กับผู้ที่ทำงานที่ต้องใช้ชื่อเสียง หรือ เสียงอย่างนักร้องผู้ที่มีความบกพร่องทางเสียง พวกเสียงแหบ เสียงแห้ง ทั้งหลายและคนที่ต้องติดต่อทำการค้า เจรจาต่อรอง

© Copyright Niphon Shop , 2024. All rights reserved.